เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติตรวจดูความเรียบร้อย และให้คำแนะนำ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 12 เพื่อเตรียมเปิดร้าน (Grand Opening) ในเดือน มีนาคม 2562 โดยมีคุณกษิดิศ สุทธิเศรณี กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เจ. รอยัล กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 12 บริเวณชั้น G ห้าง The Market ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ