ช่วงบ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ให้เกียรติแก่ คณะกรรมการสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย นำโดย นายกสมาคมฯ (นายสนิท วรปัญญา) และองค์กรสนับสนุนได้แก่ อ.ส.ค. และ ททบ. 5 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการแข่งขันเจ็ตสกีในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีนี้ จากนั้น ให้โอกาส ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้อำลาตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่บริหารงานครบวาระ 4 ปี 4 เดือน ณ สำนักงานองคมนตรี กรุงเทพฯ