วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป และหัวหน้ากองโรงงาน นำกระเช้าดอกไม้และกระเช้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปมอบแสดงความยินดีกับนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม และนายสุชัย บุตรสาระ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น