วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้และกระเช้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อแสดงความยินดีกับ นาย เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เนื่องในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์