เช้าวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายธีระ เพลินสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับคุณมนต์​ชัย​ ศิริพัฒนนันท์​ ผู้​ชำนา​ญ​การประจำคณะกรรมาธิ​การกิจการศาลฯ คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ อ.ส.ค. และกิจกรรมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมร์ค ณ สำนัก อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี