วันนที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ภายในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี