วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทศพร ศรีศักดิ์) พร้อมผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.)เข้าเยี่ยมสื่อมวลชน (press visit) ได้แก่ TV 3 , TV 7 และ หนังสือพิมพ์มติชน/ประชาชาติธุรกิจ เพื่อมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นม และเชิญชวนสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 (World Milk Day 2017)โดยจะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว เวลาตั้งแต่ 9.00 ถึง 16.00 น. มีนมแจกฟรีตลอดงาน