ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมเเห่เทียนพรรษา ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูปต้นไม้/ปล่อยปลา ณ บริเวณแปลงหญ้าที่ 21 หรือบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อบุญลือ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งเเต่เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น.#มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ#ที่สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จร้า# มีรถพ่วงรอรับหน้าสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก 2 คัน ตั้งเเต่เวลา 8:30 น.- 9:00 น. *****เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ทุกท่าน*******

กำหนดการ

จัดกิจกรรม “นมดี สังคมดี” ในโอกาสวันเข้าพรรษาปี 2557

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น.

…………………………………………………………..

 

9.00- 9.30 น. ผู้บริหารและพนักงานพร้อมกันที่บริเวณแปลงหญ้า 21 (สะพานข้ามวัดผ่านศึกฯ หรือบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อบุญลือ)
9.30-10.30 น – ปลูกต้นไม้- ปล่อยปลาลงสู่ลำคลองมวกเหล็ก
10.30-11.45 น. ถึงวัดผ่านศึกฯ เพื่อเตรียมถวายเทียนพรรษา- ประธานฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย

– สมาทานศีล

– กล่าวคำถวายเทียนพรรษา

– กล่าวคำถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

– ถวายเทียนพรรษาและภัตตาหารเพล

– ถวายปัจจัยไทยธรรม

11.45-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดผ่านศึกฯ
เสร็จพิธีณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา