[divider]

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 2 อัตรา  
2. ตำแหน่งนักวิชาการการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา  
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา 
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จำนวน 1 อัตรา  
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครทาง Internet เท่านั้น  (เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2558) 

ใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ **NEW

Download (PDF, 96KB)