บ่ายวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมร้านนม ไทย -เดนมาร์ค (Thai-Denmark Milkshop) ที่โรงเรียน สารสาสน์วิเทศ บางบอน กรุงเทพฯ เนื่องในเทศกาล Christmas ได้แจกนมให้นักเรียนดื่มฟรี โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
ร้านนมไทย-เดนมาร์ค ในโรงเรียน เป็นโครงการที่ อ.ส.ค. มุ่งหวังรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาดื่มนมมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายและมีคุณภาพ ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และ ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริม SME ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน