วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นลูกค้าของ TOT เดินทางไปเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่ บริษัทหัวเหว่ย ที่เมืองเสิ่นเจิ้น ซึ่งเป็นSilicon Valley แห่งประเทศจิน ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม ของจีนและของโลก อีกทั้งยังได้ลงทุน และร่วมมือกับประเทศไทย ในด้านโทรคมนาคมด้วย ณ เมืองเสิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน