ช่วงเย็นวันที่ 29พฤศจิกายน 2560 (ตามเวลาท้องถิ่น) ดร.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมฟาร์มโคนม และโรงงานผลิตชีส ของ Bio Hombre Farm เป็นฟาร์มโคนมออกานิค (Organic Farm) มีแม่โคทั้งหมด 600 ตัว เป็นพันธุ์ ขาวดำ และลูกผสม Simmental ได้ผลผลิตเฉลี่ย 28 กิโลกรัม /ตัว/วัน จากโครีดนม 250 ตัว การให้อาหารจะให้อาหาร TMR ใช้ถั่วอัลฟาฟ่าเป็นอาหารหยาบหลักและเสริมอาหารข้น น้ำนมที่ผลิตได้ทั้งหมดนำไปผลิต Parmesan Cheese Organic (ชีสเนื้อแข็ง นิยมขูดโรยหน้า Pizza) ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก USA มีร้านจำหน่ายชีส และผลิตภัณฑ์จากนมและโคนม ที่หน้าโรงงานด้วย
นอกจากนี้ เป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวด้วย มีการสะสมแทรกเตอร์ที่ใช้ในฟาร์ม และเปิดให้ชมรถรุ่นเก่าทั้งจักรยานยนต์ และรถยนต์ MASERATI