แผนกการตลาดและการขาย สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ร่วมกิจกรรมแจกนมวันเด็กในพื้นที่ร่วมกับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สงขลา และจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ สงขลา ในวันที่ 14 มกราคม 2560