เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นประดู่แดง จำนวน 200 ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณแปลงหญ้า อ.ส.ค. (ตรงข้ามวัดถ้ำสุคโต) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี