ช่วงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในโครงการ “เด็กไทยฉลาดคิด School Visit 2018” เพื่อประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค คิดดี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 โรงเรียน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม และความเหมาะสมในการดื่มนมในแต่ละวัย โดยเฉพาะวัยเด็ก ที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่นนม ที่ต้องเลือกสรร นมที่มีคุณภาพผลิตจากนมโคสดแท้ 100%
จากนั้นผู้อำนวยการได้เยี่ยมชม “ไทย-เดนมาร์ค Milk Shop ” ที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดและรสชาติแก่เด็กนักเรียนอันเป็นการ ส่งเสริมและ รณรงค์การบริโภคนมใน สถาบันการศึกษา ด้วย