เช้าวันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานทำกิจกรรมในโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2018” (ครั้งที่3) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ร่วมทำโครงการ เพื่อส่งเสริมการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมมอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์นมและน้ำดื่ม ตราไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ นายสมนึก หอมนาน ผู้จัดการ และ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงร้องเพลงจากน้องตัวแทนโรงเรียน และทาง อ.ส.ค. ได้ร่วมแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับน้องๆในช่วงพักทานอาหารกลางวันโรงเรียน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี