เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานทำกิจกรรมในโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017” (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ร่วมทำโครงการ ภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมมอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 720 กล่อง ให้แก่ น.ส.สิริมา แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ น.ส.กัญญาภัค ทศพลญาณ พยาบาลวิชาชีพ คลินิกกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวหิน ทั้งนี้ กิจกรรมมีการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค กับผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยทั่วไปที่มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.