วันที่​ 10 พฤษภาคม​ 2565 นายสมพร​ ศรีเมือง​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ มอบหมายให้​ นายพีระ​ ไชย​รุ​ต​ม์​ ผู้​ช่วยผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ปิด​และ​มอบ​ประกาศ​นี​ย​บัตร​ แก่ผู้เข้าร่วมโครง​การฝึกอบรมและฝึกงานนิสิต​คณะ​เกษตร​ มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์​ หลักสูตร​การเลี้ยง​โคนม​ รุ่น​ที่​ 1 ประจำปี​งบประมาณ​ 2565 จำนวน​ 18 คน​ ซึ่ง​จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน​ ถึง​ 10 พฤษภาคม​ 2565​ ตามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ (MOU) ทางวิชาการ​ด้าน​กิจการ​โคนม​และอุตสาหกรรม​ ระหว่าง​ อ.ส.ค.​ กับ​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ เพื่อให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม​ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด​ ณ​ ศูนย์​ฝึกอบรม​การเลี้ยง​โคนม​ไทย​-เดนมาร์ค​ สำนักงาน​ใหญ่​ อ.ส.ค.​ มวกเหล็ก​ จ.สระบุรี​