Download (PDF, 189KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่120/2560
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณเขาตาแป้นทางเข้านิคมสร้างตนเอง สาย 1 ถึงทางแยกเข้าหลังอาคารรับเสด็จ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรอง (สิ่งพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง