Download (PDF, 2.55MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 022/2560
จ้างก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 40...
สอบราคาซื้อโซดาไฟน้ำความเข้มข้น 50%ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ประกาศเลขที่117/2560
จ้างซ่อมเครื่องจักรอละอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ GETABEC 3.2 TONS