[gview file=”http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2015/01/หลอดดูดนม-สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม-UHT-ขนาด-125-cc-เลขที่-0352.pd

เนื้อหาอื่น

จ้างจ้างเหมาแรงงานเลี้ยงโคทั่วไป จำนวน 7 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจั...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x200 Slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศเลขที่ 107/2560
การประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางขึ้นแผน...
ซื้อน้ำหมึก Videojet เครื่องยิงลังนอก เครื่องบรรจุนม UHT