เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน)
สอบราคาซื้อโซดาไฟน้ำความเข้มข้น50% ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 046/2560
ราคากลางการจัดทำกล่องอาหารเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการขายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับห้...
สอบราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 094/2560