Download (PDF, 541KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมระหว่างภาค ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัติงานสัตวแพทย์ บริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ ขนาด ๒๐...