Download (PDF, 161KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
สอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
สอบราคาซื้อกรดไนตริกความเข้มข้น 68%ขนาดบรรจุ 35 กิโลกรัม ประกาศเลขที่119/2560
จ้างเหมาต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ