องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนผลิตภัณฑ์”นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม”ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

เนื้อหาอื่น

แผนกการตลาดและการขายสภต. ร่วมกิจกรรมแจกนมวันเด็กในพื้นที่ร่วมกับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สงขลา
เริ่มแล้วนะค่ะ "งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560"
อ.ส.ค.จัดแข่งขันฟุตบอลไทย-เดนมาร์ค คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยาก...