เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
โครงการเผยแพร่สื่อโฆษณานมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV)
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย คุณอุทัย วงศ์เรืองแสง
ราคากลางเช่ารถยนต์กระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ประจำฝ่ายการตลาดและการขาย