Download (PDF, 144KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 4 เครื่อง
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT48x125Slim TD Autoด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ ประกาศที่ 036/2560
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด12หลอด/ชุด จำนวน 3,600,000 ชุด ประกาศเลขที่ 114/2560