Download (PDF, 144KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เลขที่ประกาศ 005/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องบรรจุนม ยูเอชที พร้อมอุปกรณ์
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุ UHT.Pastฯ ก.ค.-ก.ย.60