Download (PDF, 451KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน และบ้านพักรับรอง จำนวน 162 เครื่อง
ยกกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200(นมไทย-เดนมาร์ค) บรรจุอัตโนมัติ เลขที่ 113/255...
สอบราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ประกาศเลขที่ 057/2560
จ้างพนักงานวุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา และแม่บ้านจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่ง...