Download (PDF, 165KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เลขที่ประกาศ 005/2560
ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกบรรจุ35 กิโลกรัม จำนวน 53,000 กิโลกรัม เลขที่ 151/2559
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำห...