ประกาศรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

Download (PDF, 97KB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร ๘...
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบปร...
รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน