Download (PDF, 431KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถังบรรจุไนโตนเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนมUHTขนาด 36x200cc.(นมโรงเรียน)Slim จำนวน 340,000 ใบ
ราคากลางซื้อลังพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...