Download (PDF, 188KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฎิบัติการ ประกาศเลขที่ 021/2560
รายชื่อผู้ชนะจ้างต่เติมอาคารสำนักงาน (ห้องปฏิบัติงาน)พื้นที่ 94ตารางเมตร ประกาศเลขที่ 082/2560
ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...