Download (PDF, 355KB)

 

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ประกาศเลขที่ 020/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 070/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
ราคากลาง น้ำมันเตาA600 จำนวน 135000 ลิตร และค่าขนส่ง ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.60