Download (PDF, 421KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุนม L1-6, UHT., Past, Shrink และเครื่องติดหลอด ประจำเดือน ก.ค....
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ ณ แผนกวินัยและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง