จัดซื้อเวชภัณฑ์สัตว์แพทย์

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร จำนวน 70,000 กิโลกรัม ด้ว...
ราคากลางซื้อลังพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าสำนักงานแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม ประกาศเลขที่ 123/25...
จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเทพื้นลานคอนกรีต ลานเอลิคอปเตอร์ ที่ 3และ4 บริเวณเขาตาแป้น โดยวิธีพิเศษ