Download (PDF, 172KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางกระดาษบรรจุนม-125-ซีซี-8500000-แพค-เดือน-ม.ค.-มี.ค.60.
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที รูปแบบใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และวิ...