Download (PDF, 429KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
สอบราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 088/2560
ยกเลิกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า(Warehouse)ประกาศเลขที่078/2560
เช่ารถยนต์เก๋ง 4 ประตู สำหรับประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ