Download (DOCX, 36KB)

Download (PDF, 290KB)

Download (PDF, 833KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120ซีซี เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 4 คัน
สอบราคาจ้างจัดทำรั้วทางเข้า-ออก บริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560
ราคากลางค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่งประจำเดือนสิงหาคม 2560
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีและทำความสะอาดกระจกอาคารรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง