Download (PDF, 140KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาจากทางขึ้นบ้านพักผู้อำนวยการ ไปยังหมู่บ้าน ง. ประกาศเลขที่ 016/2560
สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2560
ราคากลางซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง