Download (PDF, 4.03MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุ พรีมิกซ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เลขที่ประกาศ 005/2560
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ประกาศเลขที่ 078/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต 14%จำนวน 600,000 กิโลกรัม เลขที่ 122/2561