Download (PDF, 302KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำหรับประธานกรรมการ อ.ส.ค. โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud SaaS จำนวน 750 สิทธิ์ เลขที่ประกาศ 056/2560
ราคากลางการจัดทำกล่องอาหารเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการขายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกับห้...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ