ราคากลาง ร้านงานโคนม

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
สอบราคาซื้อแมกนีเซียมซัลเฟต จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 090/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิ...
ซื้อรถจักยานยนต์ ขนาดกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กอ...