Download (PDF, 151KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 2,800,000 ใบ ด้ว...
ซื้ออาหารวัวผง 21 เปอร์เซ็นต์ (Green) ไม่มียูเรีย จำนวน 153,000 กิโลกรัม โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 053/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...