ราคากลางจ้างทำโครงการ สุขเต็ม 100 กับนมโคไทย-เดนมาร์ค นมสดแท้ 100%

 

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 24,000 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 147/2559
สอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้ง
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development) ประจำปี ๒๕๖๑
ประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัต...