Download (PDF, 470KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อสปริงเกอร์ แบบม้วนสายกลับอัติโนมัติ จำนวน 1 ชุด เลขที่ประกาศ 010/2560
จ้างพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบ C.I.P ศูนย์รับน้ำนมดิบ จำนวน 3 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...