Download (PDF, 2.62MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย บริษัทยกถาวรฯ
ประกวดราคาซื้อฟิล์มบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน/นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 54,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการ...
ราคากลางโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์, โยเกิร์ต, ไอศครีม และน้ำดื่ม
ราคากลางจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และวุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการ...