Download (PDF, 465KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากโรงสูบ2 ไปยังโรงสูบ 1 ประกาศเลขที่ 018/2560
จ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง
เช่ารถยนต์ตู้อเนกประสงค์ เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ
เช่าเช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค ประจำปี 2561 ฝ่ายนโยบ...