Download (PDF, 446KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถังบรรจุไนโตนเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทอม2/2559 โดย หจก.วิบูลย์พงษ์
รายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานแผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
จ้างเหมางานรั้วคาวบอย พร้อมทาสีและติดตั้งโลโก้วัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง