Download (PDF, 1.03MB)

Download (PDF, 210KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาประกอบหัวรถลากพร้อมพ่วง จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง-ค่าอะไหล่-L1-6-UHT.-Past-เครื่องติดหลอด-และเครื่อง-Shrink-ประจำเดือนม.ค.-มี.ค.60
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาส เทอม2/2559 โดยคุณอุทัย วงศ์เรืองแสง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 12x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 103/2560