Download (PDF, 492KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางขนส่งนมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯต.ค.59-กงย.60.
จ้างเหมาทำรั้วกั้นบริเวณโดยรอบของแผนกน้ำเชื้อและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนม ความยาว 1,540 เมตร ณ องค์การส่ง...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดปัตตานี เทอม2/2559 โดยคุณปิยรัตน์ มัธยัสถ์ถาวร
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่องผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน